Budgetter

Stort set alle banker / kreditorer forlanger, at der udarbejdes budgetter, hvis de skal yde kredit af en vis størrelse.

Det er derfor en god idé at udarbejde budgettet, inden man efter endt regnskabsafslutning har et møde med sit pengeinstitut. Samtidig er det et meget vigtigt ledelses- og styringsredskab. Det bør derfor være en fast årlig begivenhed, at der udarbejdes et budget, inden det ny regnskabsår påbegyndes. Når budgettet forelægger, er det ligeledes en god ide at lave en løbende budgetopfølgning, så man bliver i stand til at disponere korrekt, hvis budgetforudsætningerne ændres.

Vi hjælper Dem gerne med både budgetlægningen og den løbende budgetopfølgning for Deres virksomhed.