Bogføring

Virksomhedens bogføring er grundstenen i ethvert regnskab, og loven stiller krav om, at der skal føres en løbende bogføring. Hvordan bogføringen skal tilrettelægges er noget vi sammen finder en løsning på. Vi arbejder efter flere løsningsmodeller, og tilrettelægger den bedste model for virksomheden.

Løsning 1 Virksomheden sørger selv for at holde privatøkonomien 100% adskilt fra virksomhedens økonomi. Herefter afleveres alle bilag og bankkontoudtog til os, gerne én gang pr. måned. Fakturering samt betaling af Deres regninger bør De selv stå for, men dette arbejde kan De naturligvis også overlade til os. Vi klarer den løbende bogføring, bankafstemninger, moms- og lønregnskaber, samt evt. angivelse til SKAT, ATP, FerieKonto mv. Den løbende bogføring er endvidere et vigtigt redskab i forbindelse med momsafregningen. Hvis vi forestår den løbende bogføring vil vi udarbejde momsangivelsen.

Løsning 2 Virksomheden laver selv kasserapport, nummererer bilag og afstemmer selv kasse og bank, samt klarer faktureringen og betalingen af Deres regninger. Dette afleveres én gang om måneden og vi klarer bogføringen.

Løsning 3 Denne løsning ligner løsning 1, men virksomheden har deres eget bogføringssystem. Eneste forskel fra løsning 1 er, vi kommer ud i virksomheden og forestår den løbende bogføring, bankafstemninger, moms- og lønregnskaber, samt evt. angivelse til SKAT, ATP, FerieKonto mv.

Løsning 4 Det er naturligvis virksomhedens behov for bogføring vi gerne vil dække. Uanset hvilket behov virksomheden har, vil vi efter en grundig drøftelse, finde en individuel løsning som passer virksomheden.